Mtoto Tanzania (Genesis Orphanage)

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Folkvarsvej 2, 2000 Frederiksberg, CVR 36125985

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte børn tilknyttet Genesis Orphanage i Kisongo, Tanzania, herunder primært børnenes skolegang.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02125