MTB Horsens

03-09-2020

Kontaktoplysninger

Hyldemarken 12, 8700 Horsens

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.mtbhorsens.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via bankoverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering og vedligeholdelse af lokalt MTB spor samt materialer, værktøj til teknikbane ved lokalt spor, samt forplejning til frivillige spor byggere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02494