Med Israel for fred Danmark - MIFF

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Med Israel for fred Danmark - MIFF, Muldvad 7, 2800 Kongens Lyngby

CVR. 39415356

Indsamlingsperiode

Fra den 15. maj 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 49739) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Med Israel for fred Danmark – MIFF. Herunder lønomkostninger, informationsarbejde samt afholdelse af MIFF arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02459