Masanga

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Dalbergstrøget 7, 2630 Taastrup - CVR 29996148.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.masanga.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.91822)  og konto-overførsel (Reg. 5471 konto 8068862).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Masanga Hospital Rehabilitation-projektet i Sierra Leone, der driver et hospital og et college. Midlerne skal gå til drift af hospitalet. Herunder lønninger, medicin, udstyr, opbygning hospitalets faciliteter, bygninger, rent vand, strøm, vedligehold af solceller og drift omkostninger i Sierra Leone.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00185