Masaibarn

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Hejrebakken 55, 8220 Brabrand

CVR 34633339

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.masaibarn.dk), online indsamlings-platform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dårligt stillede masaibørns skolegang og til den daglige drift af børnehjemmet Lengasti Children Center i masai-landsbyen Lengasti i det nordlige Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02060