Mariager Idrætsklub Hovedbestyrelsen

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Bakkevej 8, 9550 Mariager, CVR 33088507

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved postomdeling, samt på Facebook

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 721476).(reg.nr.:9070 kontornr.:2020014019)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Projektet Move, der er etablering af et udendørs aktivitetsareal ved Mariagerhallen.

I tilfælde af, at projektet ikke kan gennemføres, refunderes beløbene såfremt der anmodes om dem, resterende midler overdrages til Mariager IK til disponering i ungdomsarbejdet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02567