LO Sydfyn - "Gør Noget"

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Møllergade 56, 5700 Svendborg

CVR 26498813

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes ubeskåret til styrkelse af arbejdstagers rettigheder og arbejdsvilkår for havnearbejdere i Mombasa Havn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02010