LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution

31-12-2020

Kontaktoplysninger

LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution, Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg   

CVR. 33434049

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.livarehab.dk, www.livashelter.dk), sociale medier (Facebook, Instagram), merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for socialt arbejde med udsatte mennesker med prostitutionsskader, senfølger af incest og seksuelle overgreb, vold og undertrykkelse. Herunder brugerrettede aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02258