Liselundfondet

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Slotsalleen 44, 4200 Slagelse - CVR 27292518

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. december 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.liselund.dk). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.15252) og konto-overførsel (Reg. 2204 Konto 3410037199)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Liselundfondets vedtægtsbestemte formål samt nedsættelse af deltagerbetaling

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02793