LIF SVØMMEAFD (Lystrup Svømning)

11-11-2020

Kontaktoplysninger

Hyldehaven 3, 8520 Lystrup - CVR:84810916

Indsamlingsperiode

Fra den 13. november 2019 til den 12. november 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lystrupsvoemning.dk), online ind-samlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn).De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne anvendes til fordel for Projekt Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter - Udvidelse af Lystrup Svømmehal. I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne stå som en opsparing indtil formålet kan realiseres. Såfremt formålet stadig ikke kan opfyldes, skal pengene få til drift at svømmehallen og forbedringer af eksisterende tiltag. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift af svømmehallen med fokus på at forbedre eksisterende tiltag. I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal de overskydende midler anvendes til drift af svømmehallen med fokus på at forbedre eksisterende tiltag

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. maj 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02331