LGBT ASYLUM

31-12-2020

Kontaktoplysninger

LGBT ASYLUM, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V   

CVR nr. 34636486

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. lgbtasylum.dk), Merchandise og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål og drift. I særdeleshed bruges indsamlede midler til at holde understøttende rådgivning til LGBT asylansøgere og flygtninge samt transport til sociale arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02274