Landsforeningen Spor

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Grundtvigsvej 27, 1864 Frederiksberg C, CVR 31351901

www.landsforeningen-spor.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://www.landsforeningen-spor.dk/, http://detsættersinespor.dk/, https://flexbillet.dk/spor ), online indsamlingsplatform & sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 983010) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Landsforeningen Spors aktiviteter der skal understøtte arbejdet for bedre vilkår for voksne med senfølger af seksuelle overgreb, netværk for senfølgeramte samt synliggørelse af senfølge-problematikken

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02426