Landsforeningen Lænken

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Kamillevej 4, 2770 Kastrup, CVR 56776915

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.laenken.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Landsforeningen Lænkens arbejde for mennesker med alkoholproblemer samt deres pårørende og børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02122