Landsforeningen Huntingtons Sygdom

24-09-2020

Kontaktoplysninger

Bystævneparken 23, 2700 Brønshøj, cvr. nr. 17765639

Indsamlingsperiode

Fra den 24. juni 2020 til den 24. september 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.huntingtons.dk), sociale medier og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning og oplysning om Huntingtons Sygdom, herunder møder om sygdommen, udgivelse af pjecer og bladet huntingtons.dk, hjemmesiden www.huntingtons.dk samt opfyldelse af formålet med foreningens vedtægter §§ 1-5.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. marts 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J. nr. 20-700-02363