J.nr. 19-700-01770

Landsforeningen for cerebral parese. CP Danmark - tidligere Spastikerforeningen

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - CVR: 20248815

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.cpdanmark.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), merchandise, e-mail signature, direct mails, pjecer, postomdeling og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for CP Danmark, hvis formål er at skabe bedst mulige forhold for mennesker med cerebral parese.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.: 19-700-01770