Lærernes Missions Forening

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Hammelmosevej 6, 9382 Tylstrup - CVR: 54034512

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.lmfdanmark.dk), postomdeling og events. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for det arbejde, som ansatte missionærer og volontører i forskellige missionsorganisationer udfører, dette først og fremmest af Lærernes Missions Forenings medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.: 19-700-01845