Kværndrup Hallen - selvejende institution

30-09-2020

Kontaktoplysninger

Vængevej 2A, 5772 Kværndrup, CVR 39097346

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2019 til den 30. september 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kvaerndruphallen.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 60578804) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driftsudgifter/renovering af Kværndruphallen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02437