Kulturforeningen Reffen209

30-06-2020

Kontaktoplysninger

Refshalevej 209, 1432 København K - CVR. 37444227

Indsamlingsperiode

Fra den 14. april 2020 til den 30. juni 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme, Kickstarter).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dækning af foreningens faste udgifter under Covid-19 og derved sikre foreningens fortsatte virke.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02362