Kristeligt Arbejde Blandt Blinde

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Jernbanegade 19, 7000 Fredericia

CVR 58986917

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kabb.dk), sociale medier, salg/auktion og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at opfylde organisationens formål, som er at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede. Til opfyldelsen af dette formål drives et lydbibliotek, og der afholdes arrangementer for målgruppen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02062