Kontaktcenter Klippen

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Lille Colbjørnsensgade 9, st. th., 1703 København V

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.799203) og kontooverførsel (Reg. 3409 konto 0707546)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af værested for socialt udsatte samt gadeplansarbejde for samme målgruppe.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02733