Komité - Zakatfonden

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Waseem Ahmad Hussain, Marie Louise Mirza Parbst og Hafsa Akram.

Indsamlingsperiode

Fra den 24. april 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.zakat.dk) og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Zakatfondens almene formål.

Fondens formål er at kunne forvalte og indsamle penge og aktiver og derigennem yde økonomisk støtte til almennyttige og/eller velgørende formål alt efter bestyrelsens frie skøn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02375