Komité: Wildlife footprints / Serve Global Wildlife

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Tanja Andersen

Kontaktmail: tanja@serveglobalwildlife.org

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.wildlifefootprints.com), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, LinkedIn, YouTube, Patreon), salg/auktion, merchandise og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af Wildlife Footprints og Serve Global Wildlife, herunder udgifter til annoncering, oversættelse/korrekturlæsning, optimering af hjemmesider samt transportudgifter i forbindelse med Wildlife Footprints og Serve Global Wildlife.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til en fond som vil skabe stabilitet for Non-goverment organisations og frede skovområder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02083