Komité- Stop mega vindmøller ved Broholm

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Marianne Juel Vitus, Charlotte Prest Veilbæk og Flemming Vitus.

Indsamlingsperiode

Fra den 7. august 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 8393GQ)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter der på løber i forbindelse med borgermodstand mod vindmøller.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne doneres til en anden arbejdsgruppe, der ligeledes arbejder mod opstilling af vindmøller eller som arbejder med udvikling og/eller beskyttelse af lokalområdet ved Lundborg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02673