Komité - Støtte til ishockeyen i Århus og Herning

16-06-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lasse Staunstrup Lassen, Jacob Dam Lyby og Michelle Lassen

Indsamlingsperiode

Fra den 27. maj 2020 til den 16. juni 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 23349695) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ishockeyklubberne Herning Bluefox og Ishockey klubben Aarhus til økonomisk støtte grundet Corona epidemien. Midlerne deles ligeligt mellem klubberne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. december 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02447