Komité: Støt Kincso for at kunne sige farvel til hendes højt elskede familie

30-04-2020

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Ildiko Antal

Kontaktmail: antalildici@yahoo.com

Indsamlingsperiode

Fra den 10. januar 2020 til den 30. april 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til bisættelse af Kincso Lukacs mand og søn.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til rejseomkostninger for de nærmeste pårørende og det overskydende heraf skal tilfalde Kincso, til økonomisk hjælp i fremtiden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02118