Komité: Soul For Charity

24-02-2020

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Frederic Sillas Victor Poulsen

Kontaktmail: sillas@twophonesproductions.com

Indsamlingsperiode

Fra den 6. februar 2020 til den 24. februar 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Instagram) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Black Lives Matter til deres arbejde vedrørende udrejsecenter Ellebæk samt til Hope Now.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til det velgørende arbejde, der knytter sig til at forbedre forholdene for de indsatte i Ellebæk.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal de midlerne anvendes til andre organisationer, der arbejder med Ellebæk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. august 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02165