Komité - Skiathos Dog Shelters støtter i Danmark

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Charlotte Zimmer Andersen, Christina Engel Jespersen og Joan Merete Andersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.skiathoshunde.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Skiathos Dog Shelter. Herunder køb af foder, dyrelægehjælp, medicin, hundehuse, udstyr, fragt, rejse og opholdsudgifter i forbindelse med hjemtagelse af hunde. I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal de overskydende midler anvendes til lignende projekter eller midlerne returneres til bidragsyderne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00128