Komité - Red Barnet Aalborgs ferielejer

15-10-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Le Chung, Vinh Quoc Du og Kim Holmsgaard Toft.

Indsamlingsperiode

Fra den 24. august 2020 til den 15. oktober 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt invitation til event.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (Reg 9280 Konto 1940258665)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ferielejr til dårligt stillede børn fra dårligst stillede familier i Aalborg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. april 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02728