Komité: Nord2020

15-09-2020

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Holger Clemmen Andersen

Kontaktmail: clemmen48@yahoo.com

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 15. september 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.bikingdane.dk), sociale medier (Facebook, Blog) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Socialt dårligt stillede børn ved Ringkøbing – Skjern Kommune i samarbejde med ”Børn og Familie”/”Socialrådgivningen”, Videbæk samt til socialt dårligt stillede børn i Filippinerne i forbindelse med skoler/hospitaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. marts 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02231