Komité - Majbritt Elisiussens Begravelse

30-05-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Danni Højvang Jensen, Annette Elisiussen, Liselotte Elisiussen og Lene Piihl Jakobsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 30. april 2020 til den 30. maj 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Caremaker) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bisættelse af Majbritt Elisiussen.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til indskud af ny beboelse til afdødes samlever Jackie, herefter doneres resten til Scleroseforeningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30- november 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02384