Komité - Klaus B. Rasmussen (Sønderjysk Elitesport)

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Klaus Baagøe Rasmussen, Kell Haugaard og Jane Gerber Haysen.

Indsamlingsperiode

Fra den 8. april 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.soenderjyske.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk håndsrækning til landsdelsprojektet Sønderjysk Elitesport.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02330