Komité: Ingrid og Edith

30-06-2020

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Line Desler Kuhre

Kontaktmail: linekuhre@gmail.com

Indsamlingsperiode

Fra den 2. marts 2020 til den 30. juni 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform (Caremaker), sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for familien til Edith, efter familiens ønsker, til lettelse af deres hverdag. Edith på 2år er ramt af leukæmi og familien har udgifter forbundet hermed. Midlerne skal bruges til at forsøde familiens hverdag og dække deres udgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2020

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02225