Komité - Indsamling: Voldsramt kvinde med 3 børn mangler hjælp til indskud

31-07-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Janne Casper Sivesgaard, Casper Sivesgaard Christensen og Tina Meng.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 31. juli 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Samlind).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indskud til ny beboelse.

I tilfælde af at der er et overskydende beløb efter at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til møbler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02586