Komité - Indsamling til Sex & Samfund

01-12-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Louise Hybel, Bathum, Olivia Kilbæk Thomsen & Pernille Helbo Nislev.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 1. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 8539HF). (Indsamlingskonto:Reg.nr.:3098 kontonr.:3105861230)

Indsamlingens formål

Midlerne skal gå til Sex og Samfund, som kæmper for alles lige ret til at bestemme over egen krop og seksualitet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02950