Komité - Indsamling til Niklas og hans familie

15-09-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Marianne Larsen, Henrik Aarøe og Nicolai Aarøe.

Indsamlingsperiode

Fra den 6. maj 2020 til den 15. september 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kræftsyge Niklas Mnene Iversen og hans familie i deres dagligdag med en livstruende og terminal diagnose. Herunder indkøb, hjælp til husleje, børnepasning mv.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, eller såfremt formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilgå Niklas familie, hustru og søn til deres daglige økonomiske behov.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. marts 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02408