Komité - Indsamling til indlagte familier

24-12-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Camilla Bilov Roost List, Nicolaj Buhl Møller og Gitte List.

Indsamlingsperiode

Fra den 3. november 2020 til den 24. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.27408594, 1956xs)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indlagte familier på Kolding sygehus.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne doneres til afdelingen for syge og for tidligt fødte.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til gaver til søskende eller donation til afdelingen for syge og for tidligt fødte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02927