Komité - Indsamling til Hjertegalla

15-04-2020

Kontaktoplysninger

Komité - Indsamling til Hjertegalla, 

Komitéen består af Kristian Mogens Kogut Kamper, Lene Dyrbing og Anne-Lise Kogut.

Indsamlingsperiode

Fra den 13. marts 2020 til den 15. april 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier og mails.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay)og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hjerteforeningens forskning og hjertebørn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. oktober 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02283