Komité- Indsamling til enlig Mor til 3 børn

31-08-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Charlotte Drue Aagaard, Thomas Drue Aagaard og Annie Øgaard Frederiksen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2020 til den 31. august 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.60933294)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for enlig Mor til 3 børn. Herunder til indkøb af møbler, mad og udgifter forbundet med flytning til ny lejlighed og skilsmisse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00161