Komité - Indsamling til børneafdelingen Hjørring

20-12-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mette Møller Nielsen, Carina Nielsen og Søren Elmar Nielsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. januar 2020 til den 20. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events, donationer via salg af lod og sociale medier (Facebook, LinkedIn).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børneafdelingen Hjørring.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02698