Komité - Indsamling til begravelse m.m.

09-03-2020

Kontaktoplysninger

Jaycie Kay Syska

jayciesanders@hotmail.com

Indsamlingsperiode

Fra den 10. februar 2020 til den 9. marts 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at give 5 børn fred til at sørge over tabet af deres mor som er blevet dræbt, så pengene kommer til at gå til begravelsen og/eller professionel krisehjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. september 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02205