Komité - Indsamling til Anwar

22-10-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mette Winding Top, Karl Anders Top og Karl Andreas Kjær Johnsen

Indsamlingsperiode

Fra den 16. oktober 2020 til den 22. oktober 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.51325993)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Anwars gæld i forbindelse med opstart af egen virksomhed

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. april 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.20-700-03057