Komité - Indsamling Ibrahima Gueye

15-05-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Jane Bødskov Petersen, Michael Juncher og Alis Buhl Juncher.

Indsamlingsperiode

Fra den 28. april 2020 til den 15. maj 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at sende de jordiske rester af Ibrahima Gueye til Senegal til bisættelse samt dækning af udgifter i forbindelse med Ibrahima Gueye boopgørelse.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til Begravelse i Danmark efter islamiske principper. Finansiering af boopgørelse og resten sendes til familien i Senegal.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler sendes til familien i Senegal.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. november 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02366