Komite - Hjerteoperation

26-12-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Elia Ivone Pedro Andersen, Brian Belli Andersen og Nawal Toza

Indsamlingsperiode

Fra den 27. november 2020 til den 26. december 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.25783844) og kontooverførsel (Reg. 6520 Konto 0002178957)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Elias fars hjerteoperation i Sydafrika.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til lægebesøg og medicin.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til lægebesøg, medicin tilbagebetaling af lån til hjerteoperation.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03367