Komité: Hjælp os med at give Hanna livet tilbage

09-06-2020

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Anja Rafn

Kontaktmail: rafn67@hotmail.com

Indsamlingsperiode

Fra den 15. januar 2020 til den 9. juni 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Caremaker), sociale medier og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hannas sygdomsbehandling af Pots Me.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, eller formålet ikke kan opfyldes, doneres midlerne til ME Foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02127