Komité - Hjælp Abdul med at komme hjem

30-11-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Trine Hvid Wittendorff, Kenneth Virkelyst Nielsen og Jonas Winther Bengtson.

Indsamlingsperiode

Fra den 16. november 2020 til den 30. november 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Samlind), sociale medier (Twitter).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 31323919, 42551835)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Abdulmosawer Hamidi rejse til hans hjemland Afghanistan, for at være sammen med hans familie i hans sidste tid, da han er terminalpatient.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes skal midler anvendes til bisættelse og støtte til Abduls familie.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02960