Komité - Habtoms familiesammenføring

01-10-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Henning Abrahamsen, Thomas Balslev og Dan Birk-Kjeldsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 1. oktober 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook), mail og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Habtom Bebreleuls familiesammenføring af kone og barn. Herunder rejseomkostninger og muligt nyt visa

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til familiens etableringsomkostninger, dog max. 5.000 kr. hertil. Evt. overskydende vil blive doneret til Dansk Flygtningehjælp.

Såfremt formålet ikke kan opfyldes skal midlerne doneres til Dansk Flygtningehjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. april 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02382