Komité - "Den sindssygt dejlige hjælpepakke" Psykiatrien AUH - Covid19

01-06-2020

Kontaktoplysninger

Komité - "Den sindssygt dejlige hjælpepakke" Psykiatrien AUH - Covid19, Lollandsgade 42,2 8000 Aarhus C

Mailadr. jouhd@icloud.com

Indsamlingsperiode

Fra den 23. marts 2020 til den 1. juni 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Krisepakker herunder skriveredskaber og tegnesager samt understøtte de indlagte i psykiatrien på Århus Universitets Hospital under Corona krisen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02297