Komité - De gamles Jul

22-12-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Joshua Bjørkman, Anders Bols Færge og Alexandra Buschmakin Engledall.

Indsamlingsperiode

Fra den 11. november 2020 til den 22. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.28142913)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af julegodter til plejehjem i Slagelse området.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02963