Komité - Covid-19: School Aid

30-08-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Munawara Bakhtiar. Moska Bakhtiar og Safa Bakhtiar

Indsamlingsperiode

Fra den 25. maj 2020 til den 30. august 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform (Gofundme) og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Tlf nr 22559350) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for gadebørn i Afghanistan under coronakrisen, herunder til at støtte deres skolegang med skolesager.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02420