Komité - CoronaFonden2020

31-08-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Dan Plesner Henriksen, Sisse Lotte Plesner Henriksen og Torben Dyring Kledal.

Indsamlingsperiode

Fra den 25. marts 2020 til den 31. august 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.boomerang.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for alle, der måtte have behov for økonomisk hjælp i forbindelse med uforudsete begivenheder, som fx. den igangværende nedlukning af Danmark. Specifikt drejer hjælpen sig fremadrettet om epidemier, pandemier, voldsomme storme, stormflod samt andre episoder, man som person ikke selv har nogen indflydelse på.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller formlet ikke kan opfyldes doneres midlerne til Læger uden grænser.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fondets pengetank, til sikring af driften, samt til brug for yderligere hjælp i fremtiden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02302